January 5, 2021

Day: January 5, 2021

พาชมตึก KX Knowledge Xchange พื้นที่นวัตกรรม ติด BTS วงเวียนใหญ่

KX Knowlede Xchange ตึกแห่งนวัตกรรม พื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ ใกล้ BTS วงเวียนใหญ่
อาคารถูกออกแบบให้พื้นที่แต่ละส่วนเชื่อมถึงกัน สร้างประโยชน์ใช้สอยจากพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาคารเคเอ็กซ์มีทั้งหมด 20 ชั้น โดยในบทความนี้จะพาไปรู้จักตึก KX ในแต่ละชั้น ว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจ

Read More »