สร้าง Startup ให้โดดเด่น ต้องรู้จัก ‘USP’

สร้าง Startup ให้โดดเด่น ต้องรู้จัก ‘USP’
USP หรือ Unique Selling Point คือจุดที่สร้างความแตกต่างให้กับสินค้าหรือบริการ และทำให้ Startup ของคุณโดดเด่น สามารถมีโอกาสเอาชนะหรือแย่งความสนใจกลุ่มเป้าหมายจากคู่แข่งได้

Read More »

10 Slides ที่ควรมีใน Pitch Deck by Guy Kawasaki

เป้าหมายของการ Pitch คือการดึงดูดความสนใจของนักลงทุน เพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตของธุรกิจ ดังนั้น Pitch Deck จึงเป็นสิ่งสำคัญมาก เราจึงนำ ‘10 สไลด์ที่ควรมีใน Pitch Deck ของ Guy Kawasaki’ นักการตลาดและนักลงทุนชื่อดังใน Silicon Valley มาให้ชม

Read More »