Ergonomic Productivity Timer (ERGO) win 1st prize of IDE Competition 2022

Recent Posts

Workshop “ PCB Design Bootcamp 101 : Basics “

ลงมือทำจริง ไม่หนักบรรยาย เราจะสอนให้คุณสามารถออกแบบแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่ต้นจนจบ
รวมไปถึงการขั้นตอนการสั่งผลิตเพื่อที่จะได้ราคาถูกที่สุด จนคุณสามารถสั่งแผ่นวงจรมาทำการทดสอบ หรือ การนำไปขายเพื่อต่อยอด

Read More »

Share Posts By

🎉 ขอแสดงความยินดีกับ Ergonomic Productivity Timer (ERGO) ที่ได้รับได้รางวัลชนะเลิศ โครงการ IDE Competition 2022 การแข่งขันและประกวดนวัตกรรมชุมชน ที่เน้นการสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมชุมชนจากผู้ประกอบการทั่วประเทศ นอกจากนี้ ERGO ยังได้รับทุน 1.34 ล้านบาท ในรอบระดมทุน POC จาก TEDFund ภายใต้การบ่มเพาะของโครงการ TECHBITE incubation program ในปี 2021 อีกด้วย

ERGO เป็นแอพพลิเคชันป้องกันอาการออฟฟิตซิตโดรมสำหรับหนุ่มสาววัยทำงาน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยใช้อย่างเทคนิคการจัดการเวลาแบบ Pomodoro ที่แสนเรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ