KX ประกาศรับสมัครพนักงาน

Chalita Matwung on 16 July 2020
สำนักเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าบรรจุเป็นพนักงานของสำนักเคเอกซ์
- รับสมัครตำแหน่ง นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ  จำนวน 2 อัตรา
- เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ตามเวลาราชการ)
- สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-470-7998
* สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ : https://qrgo.page.link/mwXJN