April 21, 2023

Day: April 21, 2023

Workshop “ PCB Design Bootcamp 101 : Basics “

ลงมือทำจริง ไม่หนักบรรยาย เราจะสอนให้คุณสามารถออกแบบแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่ต้นจนจบ
รวมไปถึงการขั้นตอนการสั่งผลิตเพื่อที่จะได้ราคาถูกที่สุด จนคุณสามารถสั่งแผ่นวงจรมาทำการทดสอบ หรือ การนำไปขายเพื่อต่อยอด

Read More »